SNACKS - 13

View:

SNACKS


PRAN HOT CHANACHUR (150g)
PRAN HOT CHANACHUR (150g)

S$ 1.00


CHINIGURA AROMATIC RICE (1kg)
CHINIGURA AROMATIC RICE (1kg)

S$ 5.00


PRAN GARLIC PICKLE (400g)
PRAN GARLIC PICKLE (400g)

S$ 1.93


KEROPOPOK STAR
KEROPOPOK STAR

S$ 2.00


KEROPOPOK IKAN (450g)
KEROPOPOK IKAN (450g)

S$ 2.50


KEROPOPOK BAWANG
KEROPOPOK BAWANG

S$ 2.00


PAPADOM(50GM)
PAPADOM(50GM)

S$ 0.80


PAPADOM(100GM)
PAPADOM(100GM)

S$ 1.00


HUP SENG BISCUITS (428g)
HUP SENG BISCUITS (428g)

S$ 0.00


PRAN OLIVE PICKEL (400g)
PRAN OLIVE PICKEL (400g)

S$ 2.29


SATAY MASALA
SATAY MASALA

S$ 2.29


PRAN MANGO PICKEL (400g)
PRAN MANGO PICKEL (400g)

S$ 2.29


PRAN CHILLI PICKEL (400g)
PRAN CHILLI PICKEL (400g)

S$ 2.29


All Category